Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH... Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH... Tổ chức loại doanh nghiệp tư nhân

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Câu hỏi về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     Thưa luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Câu trả lời về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH như sau:

     1. Cơ sở pháp lý về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     2. Nội dung về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     2.1. Hồ sơ về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     Hồ sơ về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 •  Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     2.2. Trình tự nộp hồ sơ Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     Để thực hiện việc Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH theo quy định của pháp luật cần phải thực hiện các bước sau:

 •   Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp.
 • Sau khi có quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
 •   Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp.
 • Số lượng hồ sơ 1 (bộ).

     2.3. Thời hạn giải quyết Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

     Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

     2.4. Lệ phí Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

      Lệ phí Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). Đối với việc Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH qua đăng ký qua mạng điện tử thì được miễn phí (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

     Bài viết tham khảo:

  Để được tư vấn về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./