Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên... Thủ tục Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên... Tổ chức lại công ty Cổ phần

Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

Câu hỏi về Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     Thưa luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

Câu trả lời về Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên như sau:

     1. Cơ sở pháp lý về Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     2. Nội dung về Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     2.1. Hồ sơ Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     Thành phần hồ sơ Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên bao gồm:

  •  Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Điều lệ công ty chuyển đổi;
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
  • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;
  •  Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     2.2. Trình tự nộp hồ sơ Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     Trình tự nộp hồ sơ Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên bao gồm:

  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
  • Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 
  •  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Số lượng hồ sơ bao gồm 1 (Bộ).

     2.3. Thời hạn giải quyết Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

     Thời hạn giải quyết Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

     2.4. Lệ phí Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên

      Lệ phí Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh là 100.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). Đối với việc Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên qua đăng ký qua mạng điện tử thì được miễn phí (Thông tư số 130/2017/TT-BTC).

     Bài viết tham khảo:

  Để được tư vấn về Chuyển đổi Công ty CP thành công ty TNHH 2 tv trở lên, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./