Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản côngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG2 Câu hỏi của bạn về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công:3 […]

Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Đánh giá bài viết

CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Câu hỏi của bạn về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công:

     Điều 13 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công như sau:

2.1 Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công là gì?

     Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công là việc thay đổi mục đích sử dụng của tài sản công. Việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của tài sản, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. 

2.2 Thẩm quyền quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công

  • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công quyết định việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công; 
  • Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công quyết định việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản công. 
Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công

Chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công

2.3 Trình tự, thủ tục quyết định

2.3.1 Khi có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản công đang được giao quản lý, sử dụng, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều này xem xét, quyết định. 

Hồ sơ đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công gồm: 

  • Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước có nhu cầu chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công: 01 bản chính; 
  • Văn bản đề nghị của các cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; 
  • Danh mục tài sản đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng (chủng loại, số lượng; mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng dự kiến chuyển đổi; lý do chuyển đổi): 01 bản chính; 
  • Hồ sơ có liên quan đến quyền quản lý, sử dụng và mục đích sử dụng tài sản công: 01 bản sao. 

2.3.2 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều này xem xét, quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển đổi công năng sử dụng không phù hợp. 

Nội dung chủ yếu của Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công gồm: 

  • Tên cơ quan nhà nước được chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công; 
  • Danh mục tài sản được chuyển đổi công năng sử dụng (chủng loại, số lượng; mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng được chuyển đổi; lý do chuyển đổi); 
  • Trách nhiệm tổ chức thực hiện. 

2.3.3 Căn cứ quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, sử dụng theo mục đích sử dụng mới, thực hiện việc điều chỉnh thông tin về tài sản trên sổ tài sản của cơ quan và báo cáo kê khai về tài sản công theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Nghị định này. 

2.4 Trình tự, thủ tục quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này được thực hiện cùng với trình tự, thủ tục xử lý tài sản công quy định tại Mục 5 Chương này.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.