Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục

Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục theo quy định của Luật Giáo dụcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA GIÁO DỤC2 Nội dung tư vấn về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục:2.1 1. Nhiệm vụ của […]

Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục
Đánh giá bài viết

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA GIÁO DỤC

Kiến thức của bạn:

Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục:

1. Nhiệm vụ của thanh tra giáo dục

     Thanh tra giáo dục thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

     Thanh tra chuyên ngành về giáo dục có những nhiệm vụ sau đây:

  • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;
  • Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục;
  • Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
  • Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
  • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;
  • Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục

Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục

2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục

a. Tổ chức thanh tra giáo dục

     Các cơ quan thanh tra giáo dục gồm:

  • Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Bộ trưởng) quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giáo dục, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng.

     Thanh tra Bộ có: Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và công chức khác. Trong đó:

     * Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

     * Phó Chánh Thanh tra Bộ do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

  • Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

     Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Giám đốc Sở) tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

     Thanh tra Sở có: Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và công chức khác. Trong đó:

     * Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

     * Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

b. Hoạt động thanh tra giáo dục

     Hoạt động thanh tra giáo dục được thực hiện theo quy định của Luật thanh tra.

     Hoạt động thanh tra giáo dục gồm: thanh tra hành chính trong lĩnh vực giáo dục và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

     Hoạt động thanh tra giáo dục ở cấp huyện do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp phụ trách theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của thanh tra sở giáo dục và đào tạo. Hoạt động thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học do thủ trưởng cơ sở trực tiếp phụ trách theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.