Cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật năm 2020

 Như vậy, để di chúc bằng văn bản có giá trị thì di chúc đó phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, nếu không đáp ứng được ...

Cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật

Câu hỏi của bạn về cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật

     Thưa Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật theo quy định mới nhất hiện nay. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hướng dẫn lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật như sau:

1. Căn cứ pháp lý hướng dẫn lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật:

2. Nội dung tư vấn về hướng dẫn lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật

     Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Để lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật bạn phải lưu ý:

Cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật

2.1. Quyền của người lập di chúc

     Theo quy định tại Điều 626 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định người lập di chúc có các quyền như sau:

“1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

     Theo quy định trên thì người lập di chúc có quyền để lại di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Phần di sản thừa kế sẽ được chia cho những người thừa kế theo di chúc của người đã chết, trừ một số trường hợp xuất hiện người thừa kế di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

2.2. Cách lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật 

     Để một di chúc văn bản có giá trị pháp luật cần đảm bảo những yêu cầu sau đây:

     Thứ nhất, điều kiện về chủ thể

     Chủ thể lập di chúc phải có năng lực hành vi dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân phản ánh khả năng của cá nhân đó bằng hành vi của mình tiến hành các hành vi tạo nên quyền và nghĩa vụ dân sự. Căn cứ theo Điều 625 Bộ luật dân sự 2015 có quy định:

  • Người lập di chúc phải là người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) và hoàn toàn có khả năng nhận thức vào thời điểm lập di chúc.
  • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc nhưng với điều kiện phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 

     Như vậy, điều kiện đầu tiên để di chúc được pháp luật công nhận đó là người viết di chúc phải đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, minh mẫn sáng suốt, không bị đe dọa, cưỡng bức trong quá trình lập di chúc.

     Thứ hai, về nội dung của di chúc: 

Khi lập di chúc, ý chí tự định đoạt của người lập di chúc phải phù hợp với ý chí của nhà nước, đạo đức xã hội, tuân thủ các nguyên tắc về tôn trọng đạo đức, truyền thống dân tộc, tôn trọng lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

     Theo Điều 631 BLDS 2015, di chúc phải có những nội dung sau:

  • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
  • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
  • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
  • Di sản để lại và nơi có di sản.

     Ngoài các nội dung quy định trên, di chúc có thể có các nội dung khác. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

     Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

     Thứ ba, điều kiện về hình thức của di chúc

     Theo quy định của Điều 627 BLDS quy định về hình thức di chúc như sau:

“Di chúc phải được thành lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản có thể làm di chúc miệng”.

    Di chúc bằng văn bản thể hiện dưới dạng chữ viết (đánh máy, viết tay), có thể dưới dạng di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

     Như vậy, để di chúc bằng văn bản có giá trị thì di chúc đó phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện trên, di chúc sẽ vô hiệu.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết Cách thức lập di chúc bằng văn bản có giá trị pháp luật năm 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Huyền Trang