Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG2 Câu hỏi của bạn về các hành vi […]

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
Đánh giá bài viết

HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

Câu hỏi của bạn về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công như sau:

1. Cơ sở pháp lý về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công:

2. Nội dung tư vấn về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công:

hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công

hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công

     Điều 10 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công bao gồm:

  • Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, chiếm giữ và sử dụng trái phép tài sản công.
  • Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.
  • Giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân vượt tiêu chuẩn, định mức hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không có nhu cầu sử dụng.
  • Sử dụng xe ô tô và tài sản công khác do tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.
  • Sử dụng hoặc không sử dụng tài sản công được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao; sử dụng tài sản công để kinh doanh trái pháp luật.
  • Xử lý tài sản công trái quy định của pháp luật.
  • Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công.
  • Chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công.
  • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.
  • Hành vi bị nghiêm cấm khác trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng tài sản công quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.