Áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

Áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩuĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THEO GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU1.0.1 1. Biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý theo […]

Áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu
Đánh giá bài viết

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THEO GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU

Kiến thức của bạn:

Áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

Được quy định tại Điều 29 Luật quản lý ngoại thương 2017 như sau:

  • Quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là quản lý theo giấy phép) là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương cho thương nhân để thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
  • Quản lý theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là quản lý theo điều kiện) là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quy định điều kiện về chủ thể kinh doanh, chủng loại, số lượng, khối lượng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, địa bàn mà thương nhân phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nhưng không cần phải cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
Áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép

Áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép

2. Áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

     Việc áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; theo điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu

  • Chỉ áp dụng biện pháp quản lý theo điều kiện trong các trường hợp cần thiết vì lý do trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, thuần phong mỹ tục, bảo vệ môi trường.
  • Việc áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép, theo điều kiện phải bảo đảm công khai, minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan quản lý nhà nước và của thương nhân.
  • Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép, theo điều kiện

     Thẩm quyền áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép, theo điều kiện được quy định tại Điều 31 Luật quản lý ngoại thương 2017, cụ thể:

  • Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điềukiện; quy định phương thức, phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc Danh mục; quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
  • Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố công khai Danh mụchàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và công bố điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.