Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào?

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO1.0.1 1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do2 2. Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do2.1 3. […]

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào?
Đánh giá bài viết

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

Kiến thức của bạn:

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do

     Điều 36 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định: “Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

     Giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các loại văn bản chứng nhận có nội dung tương tự.

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do

2. Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do

     Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do trong các trường hợp quy định tại Điều 37 sau đây:

  • Pháp luật quy định hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do;
  • Theo đề nghị của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do

     Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định thẩm quyền áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do như sau:

  • Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do; quy định thẩm quyền và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.