Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định

Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU2 2. Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu2.1 2.1 Trường hợp áp dụng biện pháp chỉ […]

Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định
Đánh giá bài viết

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐỊNH THƯƠNG NHÂN XUẤT KHẨU

Kiến thức của bạn:

Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật quản lý ngoại thương 2017;

Nội dung kiến thức:

1. Biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là gì?

     Điều 26 Luật quản lý ngoại thương 2017 quy định: “Chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa nhất định.

2. Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu

     Được quy định tại Điều 27 Luật quản lý ngoại thương 2017 như sau:

2.1 Trường hợp áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu

     Áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khi hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
  • Hàng hóa độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật về thương mại;
  • Hàng hóa thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong quản lý ngoại thương quy định tại Chương V của Luật này.
Thẩm quyền áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu

Thẩm quyền áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu

2.2 Yêu cầu khi áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu

     Việc áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm quyền, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của thương nhân được chỉ định thực hiện hoạt động ngoại thương.

3. Thẩm quyền áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu

     Được quy định tại Điều 28 Luật quản lý ngoại thương 2017, thẩm quyền áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu thuộc về:

  • Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa và điều kiện chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa theo Danh mục.
  • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hoạt động ngoại thương của thương nhân được chỉ định.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về áp dụng biện pháp chỉ định thương nhân xuất khẩu, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.