Thời hạn nộp hồ sơ hải quan theo quy định Luật hải quan 2014

Thời hạn nộp hồ sơ hải quan theo quy định Luật hải quan 2014 ... Điều 25 Luật hải quan 2014 quy định thời hạn nộp hồ sơ hải quan như sau:

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ HẢI QUAN

Kiến thức của bạn:

Thời hạn nộp hồ sơ hải quan theo quy định Luật hải quan 2014

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật hải quan 2014;

Nội dung kiến thức về thời hạn nộp hồ sơ hải quan:

     Thời hạn nộp hồ sơ hải quan được quy định tại Điều 25 Luật hải quan 2014, cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:

  • Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;
  • Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu;
  • Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật này.
Thời hạn nộp hồ sơ hải quan

Thời hạn nộp hồ sơ hải quan

2. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

3. Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định như sau:

  • Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia;
  • Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

     Để được tư vấn chi tiết về thời hạn nộp hồ sơ hải quan theo quy định Luật hải quan 2014 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!