Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan được quy định như thế nào?

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Điều 42 và Điều 43 Luật hải quan 2014, cụ thể như sau:

CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Kiến thức của bạn:

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật hải quan 2014;

Nội dung kiến thức:

1. Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

Được quy định tại Điều 42 doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên khi đáp ứng đủ các điều kiện:

1.1 Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế trong 02 năm liên tục;
  • Có kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng năm đạt mức quy định;
  • Thực hiện thủ tục hải quan điện tử, thủ tục thuế điện tử; có chương trình công nghệ thông tinquản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp nối mạng với cơ quan hải quan;
  • Thực hiện thanh toán qua ngân hàng;
  • Có hệ thống kiểm soát nội bộ;
  • Chấp hành tốt quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán.

1.2 Doanh nghiệp ưu tiên thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ có ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên với Việt Nam được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật này.

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

2. Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

Điều 43 Luật hải quan 2014 quy định các chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp bao gồm:

  • Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.
  • Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.
  • Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế

     Để được tư vấn chi tiết về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!