Ai là người được ký kết văn bản giao dịch đối với các đối tác

Ai là người được ký kết văn bản giao dịch đối với các đối tác...chỉ người đại diện theo pháp luật của công ty mới có quyền ký vào các văn bản giao dịch.

Ai là người được ký kết văn bản giao dịch đối với các đối tác

 

Kiến thức của bạn:

     Ai là người được ký kết văn bản giao dịch đối với các đối tác theo Luật doanh nghiệp 2014

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật dân sự 2015 thì đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền, cụ thể như sau:

Điều 85. Đại diện của pháp nhân

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX Phần này.

     Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

      “ Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
người được ký kết văn bản giao dịch

Người được ký kết văn bản giao dịch

       Như vậy, chỉ người đại diện theo pháp luật của công ty mới có quyền ký vào các văn bản giao dịch với đối tác. Chẳng hạn, nếu chủ tịch hay giám đốc (tổng giám đốc) không phải là người đại diện theo pháp luật thì không có quyền đương nhiên được ký kết văn bản giao dịch với các đối tác. Đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền thì người đại diện theo ủy quyền chi có thể được thực hiện trong phạm vi và thời gian được ủy quyền

        Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: