Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu như sau: Sau khi hoàn tất việc xử lý đối với thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu [...]

Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu

Kiến thức của bạn:

  • Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu

     1. Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

     Điều 20 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu như sau:

     Thứ nhất: Sau khi hoàn tất việc xử lý đối với thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quyết định của cơ quan kiểm tra nhà nước, chủ hàng có trách nhiệm báo cáo cơ quan kiểm tra nhà nước và cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố một trong các giấy tờ sau:

  • Chứng từ tái xuất đối với trường hợp áp dụng hình thức tái xuất;
  • Biên bản tiêu hủy có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
  • Hợp đồng chuyển mục đích sử dụng giữa chủ hàng với bên mua hoặc bên nhận chuyển nhượng lô hàng, mặt hàng. Bên mua hoặc nhận chuyển nhượng lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu không được sử dụng lô hàng, mặt hàng đó làm thực phẩm.

     Thứ hai: Sau khi hoàn thành việc khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn, nếu mun nhập khẩu vào Việt Nam, chủ hàng có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra theo quy định.

     Trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp khắc phục lỗi của sản phẩm, li ghi nhãn mà lô hàng, mặt hàng vẫn không đạt yêu cầu nhập khẩu thì phải áp dụng một trong các hình thức xử lý quy định tại các điểm c và d khoản 3 Điều 55 Luật an toàn thực phẩm.

Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu

Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu

     2. Quyền và nghĩa vụ của chủ hàng

     Điều 21 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định chủ hàng có quyền và nghĩa vụ sau đây:

     Thứ nhất: Được áp dụng phương thức kiểm tra giảm đối với lô hàng, mặt hàng nhập khu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

     Thứ hai: Đề nghị cơ quan kiểm tra nhà nước xem xét lại kết quả kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan tiếp nhận bản công bố sản phẩm lựa chọn cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng đã được chỉ định để kiểm tra lại kết quả kiểm nghiệm. Trường hợp kết quả kiểm tra lại phù hợp với kết quả kiểm tra lần đầu thì chủ hàng phải chịu chi phí cho việc kiểm tra lại; trường hợp kết quả kiểm tra lại đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu thì được trả lại chi phí kiểm tra lại đã nộp.

     Thứ ba: Được quyền đề xuất biện pháp xử lý được quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật an toàn thực phẩm đối với lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu.

     Thứ tư: Bảo đảm nguyên trạng lô hàng, mặt hàng để cơ quan kiểm tra nhà nước tiến hành lấy mẫu.

     Thứ năm: Thực hiện quyết định xử lý lô hàng, mặt hàng của cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền nếu lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.