Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu được thực hiện như sau: Kiểm tra giảm áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng thuộc một trong các [...]

Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của bạn:

  • Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

     1. Phương thc kim tra thực phẩm nhập khẩu

     Điều 16 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

    Thứ nhất: Phương thức kiểm tra giảm, theo đó kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên.

     Thứ hai: Phương thức kiểm tra thông thường, theo đó chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu.

     Thứ ba: Phương thức kiểm tra chặt, theo đó kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm.

Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

     2. Áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

     Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu được thực hiện như sau:

     Thứ nhất: Kiểm tra giảm áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết Điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên; có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

   b) Đã có 03 (ba) làn liên tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường;

    c) Được sản xuất trong các cơ sở áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương.

    Thứ hai: Kiểm tra thông thường áp dụng đối với tất cả mặt hàng của lô hàng nhập khẩu, trừ trường hợp áp dụng phương thức kiểm tra giảm và kiểm tra chặt.

     Thứ ba: Kiểm tra chặt áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a) Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó;

     b) Lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có);

    c) Có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất.

    Thứ tư: Chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường trong các trường hợp sau đây:

     a) Đối với trường hợp lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu tại lần kiểm tra trước đó; hoặc không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có), nếu sau khi áp dụng phương thức kiểm tra chặt 03 (ba) lần liên tiếp mà kết quả đạt yêu cầu nhập khẩu;

     b) Đối với trường hợp có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất khi có văn bản thông báo ngừng kiểm tra chặt của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương của Việt Nam

   Để được tư vấn vấn chi tiết về áp dụng phương thức kiểm tra thực phẩm nhập khẩu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.