Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm2 Nội dung tư vấn về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm2.1      1. Cấp Giấy chứng […]

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
5 (100%) 1 vote

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kiến thức của bạn:

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nội dung tư vấn về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

    Thứ nhất: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; sơ chế nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;….

     Thứ hai: Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau: Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này; Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định này.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     2. Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

     Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm quy định cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

     Thứ nhất: Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

     Thứ hai: Các cơ sở nêu trên phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.