Xử lý hành vi Lập sai báo cáo tài chính theo quy định

Quy định chung về nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính...lập sai báo cáo tài chính bị xử lý như thế nào? Khi nào doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính?...

Lập sai báo cáo tài chính

Câu hỏi của bạn về lập sai báo cáo tài chính:

     Xin chào luật sư!

     Mong luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề chịu trách nhiệm trong việc lập sai báo cáo tài chính của công ty.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về lập sai báo cáo tài chính:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lập sai báo cáo tài chính, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lập sai báo cáo tài chính như sau:

1. Cơ sở pháp lý về lập sai báo cáo tài chính

2. Nội dung tư vấn về lập sai báo cáo tài chính

     Báo cáo tài chính những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý của doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, nếu có hành vi vi phạm trong việc lập báo cáo tài chính thì giải quyết như thế nào?

2.1. Quy định của pháp luật về báo cáo tài chính

     Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Mỗi loại hình doanh nghiệp có thời hạn nộp báo cáo tài chính khác nhau. Cụ thể:

     – Đối với doanh nghiệp nhà nước:

  • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
  • Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
     – Đối với các loại hình doanh nghiệp khác: 
  • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
  • Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

     Điều 110 thông tư 200/2014/TT-BTC cũng quy định về nơi nhận báo cáo tài chính như sau:

 

 

Nơi nhận báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆ (4)

Kỳ lập báo cáo

Cơ quan tài chính (1)

Cơ quan Thuế (2)

Cơ quan Thống kê

DN cấp trên (3)

Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Doanh nghiệp Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

3. Các loại doanh nghiệp khác

Năm

 

x

x

x

x

 

     Theo đó, báo cáo tài chính là loại tài liệu doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác quản lý. Vậy, lập sai báo cáo tài chính thì phải chịu trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật?

Lập sai báo cáo tài chính

2.2. Xử lý vi phạm trong việc lập sai báo cáo tài chính

     Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng đối với công tác quản lý của nhà nước về kế toán doanh nghiệp. Theo đó, nếu doanh nghiệp lập sai báo cáo tài chính sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với mỗi hành vi và mức độ vi phạm sẽ có các mức xử lý khác nhau. Điều 11 nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 11. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

b) Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;

b) Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

b) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

c) Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

     Như vậy, báo cáo tài chính bị lập sai có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Hình thức không đúng mẫu theo quy định, không có chữ ký của người có thẩm quyền liên quan; nội dung không đúng với số liệu trên sổ kế toán; Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính….Tùy vào mức độ vi phạm mà đơn vị kế toán có thể bị xử phạt từ 5.000.000 đồng – 50.000.000 đồng và buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

     Hiện nay, pháp luật quy định các biện pháp xử lý hướng tới đơn vị có vi phạm (Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước,…). Đối với cá nhân (kế toán, quản lý doanh nghiệp,…) thường bị xử lý trong nội bộ khi có hành vi vi phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Lập sai báo cáo tài chính, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung