Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng

Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng5 (100%) 1 vote VĂN BẢN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2       Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho […]

Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng
5 (100%) 1 vote

VĂN BẢN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

      Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng được ban hành kèm theo thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung thông tư 13/2011/TT-BTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

               . ………………………..

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:  

            …………, ngày…… tháng……năm……


Kính gửi1: …………………………………………………

          Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009, để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, ………………………………………………………………2 đề nghị …………………………………………1 cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 của người có tên dưới đây:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………..

2. Tên gọi khác (nếu có):…………………………………………… 3. Giới tính……………

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ……… 5. Nơi sinh :……………………………….

6. Quốc tịch :…………………………………………7. Dân tộc………………………………………..

8. Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú:………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :……………………………………Số:…………………………….

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:…………………………………………………

11. Họ và tên vợ (hoặc chồng) :………………………………………………………………………..

12. Họ và tên cha:…………………………………………………………………………………………..

13. Họ và tên mẹ:……………………………………………………………………………………………    

Nơi nhận:

Như trên;

 

…………………………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú :

1. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp.

2. Ghi rõ tên cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

     Bạn có thể tải mẫu văn bản yêu cầu tại đây:

>> Mẫu số 05b văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.