Tư vấn thủ tục tách thửa tại Cao Bằng theo quy định mới nhất

Tách thửa tại Cao Bằng... Đối với đất ở tại đô thị...Đối với đất ở nông thôn... Thủ tục tách thửa tại Cao Bằng.............

TÁCH THỬA TẠI CAO BẰNG

Kiến thức của bạn:

Tư vấn thủ tục tách thửa tại Cao Bằng

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đất đai 2013
 • Quyết định 44/2014/QB-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tư vấn về tách thửa tại Cao Bằng

1. Tách thửa tại Cao Bằng

Diện tích được phép tách thửa đối với đất ở:

1.1 Đối với đất ở tại đô thị

Thửa đất sau khi tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

 • Diện tích thửa đất phải tối thiểu 36 m2
 • Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 3,5 m

1.2. Đối với đất ở tại nông thôn

 Thửa đất sau khi được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

 • Diện tích thửa đất phải tối thiểu 60 m2
 • Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 4,0 m

     Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở xin tách thửa đất ở có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu và xin hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích phù hợp với quy định tại Khoản 1, 2 Điều này thì được phép tách thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

     Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích và kích thước nhỏ hơn mức quy định. Do tách thửa từ trước ngày 15 tháng 02 năm 2008 (Quyết định số 252/2008/QĐ- UBND  ngày 15 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có hiệu lực thi hành), nếu đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

tách thửa tại Cao BẰng

Tách thửa tại Cao Bằng

2. Thủ tục tách thửa tại Cao Bằng

     Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
 2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. 
 1. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau
 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; 
 • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 1. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
 • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

 Một số bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về tư vấn thủ tục tách thửa tại Cao Bằng quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật đất đai miễn phí 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./