Trường hợp bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ   Kiến thức của bạn:       Chính sách bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dần cư, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào? Kiến […]

BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

 

Kiến thức của bạn:

      Chính sách bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dần cư, cơ sở tôn giáo được quy định như thế nào?

19006500

Kiến thức của Luật sư

  1. Căn cứ pháp lý:
  1. Nội dung tư vấn:

       Theo Điều 78 Luật Đất đai năm 2013 thì Nhà nước bồi thường trong trường hợp thu hồi đất nồng nghiệp của tổ chức kinh tế, tồ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo được thực hiện như sau:

       Nếu người sử dụng đất là tổ chức kinh tế đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trá tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng QSDĐ khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất; mức bồi thường về đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất còn lại.    

       Nếu người sử dụng đất là tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm khi Nhà nước thu hồi đất thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại nếu chi phí này không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

       Trường hợp đất nông nghiệp không phải là đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức kinh tế đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất thì hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

        Nếu người sử dụng đất là cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất theo quy định của Chính phủ.

       Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

     Trân trọng./.                                  

     Liên kết tham khảo:

Trường hợp bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của tổ chức kinh tế
Đánh giá bài viết