Trả lời thông báo tập trung kinh tế theo quy định Luật cạnh tranh

Trả lời thông báo tập trung kinh tế được quy định cụ thể tại Luật cạnh tranh 2004 và Nghị định 119/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:

TRẢ LỜI THÔNG BÁO TẬP TRUNG KINH TẾ

Kiến thức của bạn:

Trả lời thông báo tập trung kinh tế theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật cạnh tranh 2004
 • Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP

Nội dung kiến thức:

1. Thông báo, trả lời thông báo tập trung kinh tế

Được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 119/2011/NĐ-CP, việc thông bán trả lời thông báo tập trung kinh tế được quy định như sau:

 • Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao (bản scan từ bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.
  • Lưu ý: 

   “3. Bên khiếu nại có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao (bản scan từ bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Bên khiếu nại chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ.”

  • Việc trả lời thông báo tập trung kinh tế phải được thực hiện bằng văn bản
 • Văn bản trả lời thông báo tập trung kinh tế của cơ quan quản lý cạnh tranh phải được gửi đến các đối tượng sau đây:
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác có thẩm quyền cho phép sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh theo quy định của pháp luật;
  • Đại diện hợp pháp của các bên tham gia tập trung kinh tế;
  • Các bên tham gia tập trung kinh tế

2. Thời hạn trả lời thông báo tập trung kinh tế

Được quy định tại Điều 23 Luật cạnh tranh 2004, cụ thể như sau:

 • Trong thời hạn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, cơ quan quản lý cạnh tranh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ. Văn bản trả lời của cơ quan quản lý cạnh tranh phải xác định tập trung kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Tập trung kinh tế không thuộc trường hợp bị cấm
  • Tập trung kinh tế bị cấm theo quy định tại Điều 18 của Luật này; lý do cấm phải được nêu rõ trong văn bản trả lời.
 • Trường hợp việc tập trung kinh tế có nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn trả lời quy định tại khoản 1 Điều này có thể được Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá ba mươi ngày và phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp nộp hồ sơ chậm nhất là ba ngày làm việc trước ngày hết hạn trả lời thông báo, nêu rõ lý do của việc gia hạn.

     Trên đây là quy định của pháp luật về trả lời thông báo tập trung kinh tế. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: