Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định pháp luật mới nhất

Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định pháp luật mới nhấtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức 2 Câu hỏi về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.3 […]

Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định pháp luật mới nhất
Đánh giá bài viết

Xem mục lục của bài viết

Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức 

Câu hỏi về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

     Hiện tôi đang tìm hiểu về dịch vụ làm bằng lái xe và có vấn đề pháp lý nhờ Anh Chị giúp đỡ.
     Cụ thể khi làm bằng lái xe tôi thu: ảnh + CMT photo + lệ phí. Sau đó nộp cho trung tâm hưởng chênh lệch. Trong đó tôi cần làm giấy khám sức khỏe cho khách hàng nhưng trong hồ sơ thu không có. Tôi có tìm hiểu thì được biết có người nhận làm giấy khám sức khỏe và tôi có nhiều tiền hoa hồng hơn.
Vậy tôi muốn hỏi:
     +Như hiện tại thì trung tâm làm bằng lái xe kia bị xử lý thế nào về tội làm giấy khám sức khỏe giả mạo (vì khách hàng không làm nên chắc chắn họ phải làm giả – còn làm giả con dấu hay liên kết với bệnh viện không tôi không rõ vì các trường hợp cụt tay chân họ không nhận làm), và có bị kết vào hành vi có hệ thống và lặp lại nhiều lần không?
     +Nếu tôi kết hợp với người làm giấy khám sức khỏe giả kia thì tôi phạm tội gì và sử phạt ra sao?
Mong sớm nhận được hồi âm của quý công ty
Xin chân thành cám ơn!
 Câu trả lời về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

* Thứ nhất tôi xin tư vấn về hành vi bạn kết hợp với người khác làm giấy khám sức khỏe giả

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 quy định về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức hay hành vi sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức như sau:

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức 

“1. Người nào làm giả con dấu. Tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan. Tổ chức hoặc sử dụng con dấu. Tài liệu. Giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan. Tổ chức hoặc công dân. Thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

a) Có tổ chức.

b) Phạm tội nhiều lần.

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức

Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức

     Định nghĩa: Làm giả con dấu, Tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, Tổ chức là hành vi làm ra con dấu, Tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức giống với con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thật của cơ quan, tổ chức đó hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân”

1. Mặt khách quan của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

a. Hành vi của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     + Làm giả con dấu. Tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan Nhà nước. Tổ chức:

     Là hành vi của người không có thẩm quyền cấp các giấy tờ đó nhưng đã tạo ra các giấy tờ đó. Nhưng bằng những phương pháp nhất định để coi nó như thật. Việc làm giả này có thể là giả toàn bộ hoặc chỉ từng phần (tiêu đề. Chữ ký. Con dấu. Nội dung…).

     Hành vi phạm tội này hoàn thành kể từ khi người không có thẩm quyền tạo ra được con dấu. Tài liệu. Các giấy tờ giả của một cơ quan Nhà nước, tổ chức nhất định (kể cả cơ quan Nhà nước hay tổ chức đó không có thật hoặc đã bị giải thể). Điều luật không yêu cầu việc “làm” giả này phải nhằm sử dụng hoặc đã sử dụng vào mục đích gì.
     + Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân:

     Đây là trường hợp người phạm tội không có hành vi “làm” giả các đối tượng trên nhưng đã có hành vi “sử dụng” chúng để lừa dối cơ quan Nhà nước, tổ chức hoặc công dân. “Lừa dối” ở đây có nghĩa là người phạm tội sử dụng các đối tượng đó trong giao dịch với cơ quan Nhà nước, tổ chức hoặc công dân khiến cho các đối tác giao dịch tin đó là đối tượng thật

b. Hậu quả của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành cơ bản của tội phạm này, tức là người phạm tội chỉ cần thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân là tội phạm đã hoàn thành

2. Mặt chủ quan của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

a. Lỗi của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     Người phạm tội này thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là người phạm tội biết hành vi làm con dấu, tài liệu hoặc các giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức là hành vi làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả đó để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân nhưng vẫn thực hiện, mong muốn hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra hoặc không cần biết hậu quả của hành vi đó như thế nào.

b. Động cơ của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     Động cơ phạm tội cũng không phải là dấu hiệu bắt buộc nhưng việc xác định động cơ của người phạm tội là rất quan trọng. Nếu vì nể nang. Vì thành tích cục bộ thì tính chất. Mức độ nguy hiểm cho xã hội khác với trường hợp vì lợi ích vật chất hoặc vì trả thù cá nhân hay vì một động cơ hèn hạ khác. 

3. Khách thể của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     Tội phạm này là xâm phạm đến sự hoạt động bình thường của cơ quan. Tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác. Bảo vệ sự an toàn của con dấu và các tài liệu, giấy tờ trên cũng chính là bảo đảm sự hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính của Nhà nước về con dấu và các loại tài liệu, giấy tờ này.

     Đối tượng tác động là con dấu giả, tài liệu giả, giấy tờ giả.

4. Chủ thể của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     Chủ thể của tội phạm này cũng không phải là chủ thể đặc biệt. Chỉ cần người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đến một độ tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự thì đều có thể trở thành chủ thể của tội phạm này

5. Hình phạt của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

a. Hình phạt chính của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     – Khung cơ bản: Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
     – Khung tăng nặng thứ nhất :Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: Có tổ chức. Phạm tội nhiều lần. Gây hậu quả nghiêm trọng. Tái phạm nguy hiểm.

     – Khung tăng năng thứ hai: Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng. Đặc biệt nghiêm trọng. Thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

b. Hình phạt bổ sung của tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành

     Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

     Như vậy với hành vi kết hợp với người khác làm giả giấy khám sức khỏe thì bạn đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và hình phạt như chúng tôi đã trình bày ở trên

* Thứ hai tôi xin tư vấn về hành vi của trung tâm.

Ở đây có thể có hai trường hợp có thể xảy ra :

+ Thứ nhất: người nhận giấy tờ của trung tâm không biết đó là giấy tờ giả 

     Trường hợp này người nhận giấy tờ của trung tâm không biết đó là giấy tờ giả thì họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Bởi họ hoàn toàn không biết hoặc không thể hành vi đưa giấy tờ giả của bạn. Đồng thời bản thân họ cũng không thể biết được các giấy tờ mà bạn cung cấp cho họ là cá giấy tờ giả mạo. Nói đúng hơn trong trường hợp nạy họ hoàn toàn không có lỗi.

+ Thứ hai: Người của trung tâm đã biết đó là giấy tờ giả và trước đó họ đã hứa hẹn với bạn. Trong trường hợp này cá nhân đó cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng với tội danh mà bạn bị truy tố. Với vai trò đồng phạm (người giúp sức) 

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào. Bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của anh chị để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của anh; chị.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: