Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới nhất

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới nhất:có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Kiến thức của bạn

     Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới nhất

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

 Nội dung tư vấn về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

      Ngày 12 tháng 6 năm 2017 Quốc hội ban hành Luật Hộ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 quy định về tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

     Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

  • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
  • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

     Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

2. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

– Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực.

– Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

– Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất.

– Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

3. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

–  Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;

– Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

– Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

     Để được tư vấn vấn chi tiết về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.