Tiền trúng vé số là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng?

Tiền trúng vé số là tài sản chung.....Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồnhoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng

   TIỀN TRÚNG VÉ SỐ LÀ TÀI SẢN CHUNG HAY TÀI SẢN RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Câu hỏi của bạn:

    Xin chào Công Ty Luật Toàn Quốc. Em có gặp một tình huống như sau:

    Anh A và chị B kết hôn  năm 2010, cả hai là công nhân, trước khi cưới chị B anh A được cha mẹ tặng cho riêng 01 căn nhà, hiện được anh A cho người khác thuê với giá trị 10 triệu đồng/tháng. Chị B đề nghị anh A đưa 10 triệu đồng tiền cho thuê nhà  hàng tháng để tiết kiệm làm tài sản chung của 2 vợ chồng nhưng anh A không đồng ý và cho rằng đây lầ tài sản riêng của anh. Họ chỉ thống nhất được với nhau là thu nhập lương  của 2 vợ chồng đều đưa cho chị B quản lý, chi tiêu, mua sắm trong gia đình. mỗi ngày chị B đưa anh A 30.000 đồng ăn sáng, cà phê, xăng đi lại. Một hôm anh A mua vé số và may mắn trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng. Anh A nói số tiền 1,5 tỷ này là tiền riêng của anh A vì anh mua vé số từ tiền mà chị B đã chia cho anh mỗi ngày và lập luận rằng hôm đó anh đã không ăn sáng cà phê mới có tiền mua vé số. Tuy nhiên chi B lại nói rằng số tiền 1,5 tỷ là số tiền chung của 2 vợ chồng.

Cho e hỏi: Nếu căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

  1. Mười triệu đồng tiền thuê nhà hàng tháng có phải là tiền riêng của anh A không? vì sao? căn cứ pháp lý nào?
  2. Tiền trúng vé số có phải là tài sản chung của hai vợ chồng anh A và chị B không? vì sao? theo căn cứ pháp lý nào?

Câu trả lời của luật sư:

    Chào bạn!

     Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

     Với những thông tin bạn cung cấp thì có thể xác định:

     Thứ nhất, Về khoản tiền mười triệu đồng tiền thuê nhà hàng tháng

     Vì căn nhà anh A được tặng cho riêng trước khi cưới chị B nên nó được xác định là tài sản riêng của anh A

Tiền cho thuê nhà hàng tháng được xác định là lợi tức phát sịnh từ tài sản riêng của anh A (Lợi tức là các khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản)

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

…”

     Như vậy, mười triệu đồng tiền thuê nhà hàng tháng được xác định là tài sản chung của vợ chồng anh A chứ không phải là tài sản riêng của anh A.

     Thứ hai, tiền trúng vé số

     Điều 9 Nghị định 126/2014 hướng dẫn điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình

Theo đó thì Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân …

 Thu nhập khác ở trên được quy định là:

     Điều 9. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

“1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

…”

    Như vậy có thể nói là  tiền trúng vé số sẽ là tài sản chung của vợ chồng anh A chị B. Việc định đoạt số tiền này sẽ phải do cả hai vợ chồng cùng quyết định. 

Bài viết liên quan

Liên hệ Luật sư tư vấn về: tiền trúng vé số là tài sản chung hay riêng.

+ Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tiền trúng vé số là tài sản chung hay riêng. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

+ Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về tiền trúng vé số là tài sản chung hay riêng số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033

+ Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi tiền trúng vé số là tài sản chung hay riêng tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Trân trọng!     

5/5 - (1 bình chọn)