Tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động của người lao động

Bên mình có trường hợp bị tai nạn lao động vừa điều trị tại bệnh viện và ở nhà là 6 tháng. vậy tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động [...]

Tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động của người lao động

Câu hỏi của bạn:

     Có quy định: Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động”. Bên mình có trường hợp bị tai nạn lao động vừa điều trị tại bệnh viện và ở nhà là 6 tháng. Mình làm ở phòng tổ chức nên phải tính lương cho người tai nạn lao động đó. Nhưng mình đang không rõ thời gian mình chi trả lương cho người đó căn cứ vào giấy tờ nào để xác định thời gian nghỉ để tính lương (vì thời gian nghỉ ở nhà có thể do người lao động tự xin nghỉ thêm, mình nghĩ không thể chi trả lương được cho thời gian họ xin nghỉ thêm)

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động

     1. Tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động của người lao động

     Khoản 8 Điều 3 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định:

     8. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động”

      Khoản 2 Điều 144 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

      2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị”

      Khoản 3 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 cũng quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động:

      “3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;”

     Theo quy định pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị; thời gian phục hồi chức năng lao động. 

      Như thông tin bạn trình bày, ở công ty bạn có trường hợp được xác định là tai nạn lao động; người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị; thời gian phục hồi chức năng lao động. 

Tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động

Tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động

      2. Cách xác định thời gian nghỉ việc hưởng chế độ tai nạn lao động

      Điều 104 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động:

     “1. Sổ bảo hiểm xã hội.

      2. Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông.

     3. Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động.

     4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

     5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động“.

     Theo quy định pháp luật, khi người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, người lao động cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để được hưởng chế độ tai nạn lao động. Do vậy, người lao động muốn được trả lương cho những ngày điều trị, nghỉ dưỡng bệnh thì người lao động phải nộp cho công ty giấy xác nhận của bác sĩ có thẩm quyền về việc người lao động nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, khi đó, người lao động căn cứ vào ngày nghỉ do bác sĩ chỉ định để trả lương cho người lao động. Trường hợp người lao động muốn nghỉ thêm thì phải xin nghỉ không hưởng lương.

     Như thông tin bạn trình bày, công ty bạn có trường hợp người lao động bị tai nạn lao động nghỉ 6 tháng, công ty sẽ phải trả cho người lao động đó tiền lương những ngày điều trị, tĩnh dưỡng được ghi trên giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền còn thời gian người lao động tự xin nghỉ thì không phải trả lương. Những ngày này người lao động nghỉ việc nhưng được công ty trả lương thỏa thuận trên hợp đồng.   

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Tiền lương trong thời gian bị tai nạn lao động của người lao động, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.