Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Tôi muốn hỏi về thủ tục xin cấp giấy phép doanh dịch vụ bưu chính...Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính 2020 mới nhất luật Toàn Quốc...

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Câu hỏi của bạn về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi về thủ tục xin cấp giấy phép doanh dịch vụ bưu chính, mong luật sư tư vấn giúp tôi về điều kiện và trình tự thực hiện.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như sau:

1. Cơ sở pháp lý về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

2. Nội dung tư vấn về giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

     Từ giữa thế kỷ XIX các hệ thống bưu chính quốc gia đã được thiết lập như những dịch vụ độc quyền của chính phủ với các chi phí trả trước trên từng bưu phẩm gửi đi. Dịch vụ này bao gồm vận chuyển thư tín, tài liệu và các gói hàng nhỏ. Hiện nay, theo quy định của luật bưu chính năm 2010 thì đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải xin giấy phép để hoạt động. Vậy điều kiện và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính được quy định như thế nào?

2.1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

     Theo điều 21 luật bưu chính 2010, được hướng dẫn bởi điều 5 nghị định 47/2011/NĐ-CP. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính bao gồm các điều kiện sau:

     – Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

    – Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

     + Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

     + Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép:

  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

     Mức vốn tối thiểu phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam của doanh nghiệp

     – Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

     – Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

     Theo đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc dưới 02 kg sẽ không phải đăng ký cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính.

2.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

     Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như sau:

     Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao. Bao gồm:

     – Giấy đề nghị giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I);

     – Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

     – Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

     – Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:

  • Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
  • Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
  • Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
  • Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;
  • Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
  • Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
  • Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

     – Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

     – Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

     – Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

     – Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

     – Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

     – Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép

     – Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài

     Như vậy, có đến 11 loại văn bản, giấy tờ để có thể đăng ký cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính. Đây là một loại hình dịch vụ vận chuyển có bảo đảm nên quy định về hồ sơ, thủ tục để đăng ký kinh doanh khá chặt chẽ.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

2.3. Trình tự đăng ký cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

     Trình tự đăng ký kinh doanh dịch vụ bưu chính được quy định cụ thể tại điều 8 nghị định 47/2011/NĐ-CP:

     Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

     Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính

     Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chưa đáp ứng theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

     Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

     Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2. (Nêu rõ lý do)

     Trường hợp doanh nghiệp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu thì việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ tiếp tục được thực hiện lại theo quy trình quy trình như trên.

     Bước 3: Nhận kết quả.

     Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, việc cấp giấy phép bưu chính được thực hiện trong thời hạn 30 ngày đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính

    Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính:

     – Hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông

     – Hoạt động bưu chính liên tỉnh, quốc tế: Bộ Thông tin và Truyền thông

     Kết luận: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu muốn hoạt động trong lĩnh vực bưu chính thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính một cách hợp pháp. Theo đó, để thực hiện thủ tục này doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện nhất định về đăng ký kinh doanh, khả năng tài chính, nhân sự, an ninh,…

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung