Thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo hộ, kiểm định, trưng bày và đấu giá cổ vật mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành, thành phần hồ sơ, trình tự....

Thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật

Câu hỏi của bạn về thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật:

     Tôi đang cần tư vấn thông tin về quy định thành lập doanh nghiệp bảo hộ, kiểm định, trưng bày và đấu giá cổ vật. Cụ thể: Quy định về việc thành lập loại hình doanh nghiệp này có gì khác biệt so với các doanh nghiệp khác không? Có quy định đặc biệt gì khác cụ thể cho từng loại nghiệp vụ nêu trên không? 

Câu trả lời của luật sư về thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật

2. Nội dung tư vấn về thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật

     Đấu giá cổ vật là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, việc thành lập loại hình doanh nghiệp này một số điểm đặc biệt như sau:

2.1. Loại hình doanh nghiệp đấu giá cổ vật

     Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định:

Điều 23:

1. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan………..

     Như vậy công ty của bạn muốn đấu giá cổ vật chỉ được phép thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Do đó cần lựa chọn một trong hai hình thức trên để thành lập. Việc thành lập trước hết phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2.2. Điều kiện thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật

     Muốn thực hiện việc đấu giá cổ vật thì doanh nghiệp của bạn cần phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể:

Điều 23:

3. Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản

     Như vậy, trong trường hợp đơn vị bạn cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật thì cần phải đáp ứng các điều kiện đăng ký nêu trên theo quy định pháp luật về chủ doanh nghiệp đấu giá và trụ sở, trang thiết bị.

Thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật

2.3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật

     Sau khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì gửi một bộ hồ sơ đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
  • Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
  • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

     Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

2.4. Điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực của công ty đấu giá cổ vật

     Để thực hiện hoạt động bảo hộ, kiểm định thì ngoài việc đáp ứng các điều kiện liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, công ty bạn cần phải đáp ứng thêm các điều kiện dưới đây:

     Điều kiện thành lập cơ sở giám định cổ vật bao gồm:

     – Có trụ sở, kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định.

     – Có trang thiết bị, phương tiện cần thiết để thực hiện giám định.

     – Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật.

     – Có từ 05 (năm) chuyên gia trở lên thuộc các ngành khoa học lịch sử, hóa học, vật lý học, có đủ năng lực hành vi dân sự; trong đó có ít nhất 03 (ba) chuyên gia đáp ứng đủ các điều kiện sau:

     + Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành bảo tàng, khảo cổ, Hán Nôm và chuyên ngành khác liên quan đến giám định cổ vật;

     + Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn từ 05 (năm) năm trở lên ở chuyên ngành đã học.

     Ngoài ra, nếu công ty muốn thực hiện trưng bày cổ vật thì phải thành lập bảo tàng, theo quy định tại Luật di sản văn hoá 2001 thì các tổ chức, cá nhân muốn thành lập bảo tàng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;
  • Có nơi trưng bày, kho và phương tiện bảo quản;
  • Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.

     Kết luận: Việc thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản chỉ được phép thành lập dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Đồng thời, phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật.

     Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về thủ tục thành lập doanh nghiệp đấu giá cổ vật quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung