Thủ tục góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty

Luật sư có thể tư vấn giúp tôi thủ tục góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty cổ phần...có bắt buộc phải thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào...

Góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty

Câu hỏi của bạn về góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty:

     Xin chào luật sư!

     Tôi và hai cá nhân khác vừa thành lập công ty cổ phần. Trong đó, cả ba cổ đông đều đăng ký mua cổ phần bằng tiền mặt Việt Nam đồng. Luật sư có thể tư vấn giúp tôi việc mua cổ phần này có bắt buộc phải thực hiện qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty không?

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty như sau:

1. Cơ sở pháp lý về góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty

2. Nội dung tư vấn về góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty

     Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014: “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”. Theo đó, việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty khi thành lập doanh nghiệp được thực hiện như sau:

2.1. Loại tài sản góp vốn

     Tài sản góp vốn của công ty  được quy định tại điều 35 luật Doanh nghiệp năm 2014, cụ thể:

Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

     Như vậy, tài sản góp vốn, mua cổ phần khi thành lập công ty rất đa dạng, có thể là tiền mặt, ngoại tệ, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ và các loại tài sản khác có thể định giá được.

Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn khi thành lập công ty

2.2. Chuyển quyền sở hữu khi góp vốn, mua cổ phần khi thành lập công ty

     Căn cứ theo Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014, Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

  • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.
  • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.
  • Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

     Ngoài ra, Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt quy định như sau:

Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

     Theo đó, đối với tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu (bao gồm tiền mặt) thì cá nhân góp vốn, mua cổ phần để thành lập doanh nghiệp phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản. Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp tham gia các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp thì không được thanh toán bằng tiền mặt mà sử dụng các hình thức sau:

  • Thanh toán bằng Séc;
  • Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
  • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành. 

2.3. Góp vốn bằng tiền mặt cần những giấy tờ gì?

     Trong trường hợp cá nhân góp vốn, mua cổ phần bằng tiền mặt để mở công ty cần chuẩn bị các chứng từ sau:

  • Phiếu thu: Nội dung ghi rõ góp vốn, mua cổ phần công ty; Đầy đủ chữ ký và họ tên của người nộp tiền, người thu tiền, người lập phiếu.
  • Biên bản giao nhận tiền mặt;
  • Biên bản góp vốn.

     Kết luận: Như vậy, cá nhân khi góp vốn, mua cổ phần để thành lập doanh nghiệp có thể góp bằng tiền mặt, không có quy định bắt buộc góp vốn phải qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo minh bạch, rõ ràng nên chọn thanh toán qua ngân hàng.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về góp vốn bằng tiền mặt khi thành lập công ty quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung