Thủ tục giải thể công ty cổ phần mới nhất

Thủ tục giải thể công ty cổ phần sẽ chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp...hồ sơ giải thể công ty cổ phần bao gồm các văn bản sau:...phí dịch vụ giải thể..

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Câu hỏi của bạn về thủ tục giải thể công ty cổ phần:

     Xin chào luật sư, công ty tôi là công ty cổ phần hiện nay do kinh doanh không hiệu quả nên muốn làm thủ tục giải thể công ty cổ phần. Vậy luật sư có thể tư vấn cho tôi về trình tự, thủ tục giải thể công ty được không?

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về thủ tục giải thể công ty cổ phần:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục giải thể công ty cổ phần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục giải thể công ty cổ phần như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục giải thể công ty cổ phần

2. Nội dung tư vấn về thủ tục giải thể công ty cổ phần

     Giải thể doanh nghiệp được hiểu là quá trình dẫn đến sự chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp đó. Hiện nay, bạn đang có nhu cầu giải thể công ty nhưng không nắm rõ về trình tự, thủ tục, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tứ vấn như sau:

2.1. Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty cổ phần

     Giải thể là một phương thức chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp mà không dẫn đến những hệ quả pháp lý tiêu cực cho người quản lý, điều hành. Do đó, không phải trường hợp nào doanh nghiệp cũng được giải thể khi muốn chấm dứt hoạt động. Theo quy đinh của luật doanh nghiệp năm 2014, chỉ khi đáp ứng các điều kiện sau doanh nghiệp mới được giải thể:

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…

     Ngoài ra, để hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

     Căn cứ vào quy định trên, đối với công ty của bạn do hoạt động không hiệu quả nên muốn làm thủ tục giải thể. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông phải thông quan quyết định giải thể công ty. Đồng thời, phải bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán.

2.2. Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

     Hồ sơ giải thể doanh nghiệp được quy định tại điều 204 luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn, đối với công ty cổ phần hồ sơ giải thể bao gồm các văn bản sau:
 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); Danh sách người lao động
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (nếu khi thành lập doanh nghiệp được cơ quan công an cấp con dấu)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản chính)
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác)
     Ngoài ra, nếu công ty của bạn được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương thì cần bổ sung thêm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

2.3. Trình tự giải thể công ty cổ phần

    Thủ tục giải thể công ty cổ phần là một quá trình phức tạp và mất nhiều thời gian. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

     – Bước 1: Thực hiện thủ tục thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang tiến hành giải thể với phòng đăng ký kinh doanh – sở KHĐT, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty
 • Văn bản ủy quyền (nếu có)

     Hình thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

     – Bước 2: Xin xác nhận không nợ thuế tại tổng cục Hải Quan (Khoảng 7 ngày làm việc) – Thực hiện song song với bước 1

     Song song với việc nộp hồ sơ thông báo về tình trạng doanh nghiệp giải thể, cần thực hiện liên hệ chi cục thuế để nộp hồ sơ giải thể

     – Bước 3: Thực hiện kiểm tra quyết toán thuế

     Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ giải thể. Doanh nghiệp cần liên hệ cán bộ thuế quản lý để nhận các thông báo, quyết định về việc kiểm tra, quyết toán thuế đồng thời giải trình, cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan tới kỳ có quyết định kiểm tra theo yêu cầu.

     Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và doanh nghiệp đã tiến hành nộp thuế, tiền phạt, tiền nộp chậm theo quyết định (Nếu phát sinh chênh lệch tiền thuế giữa số liệu kê khai và số liệu kiểm tra). Cơ quan thuế sẽ ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

     Lưu ý: doanh nghiệp chỉ nộp các khoản thuế truy thu chứ không nộp các khoản phạt vi phạm hành chính (nếu đã có quyết định giải thể)

     Doanh nghiệp cần thực hiện nhanh chóng các nghiệp vụ kế toán để thuận tiện cho quá trình giải thể

    – Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

     Bước này thực hiện sau khi Chi cục thuế cấp thông báo về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Văn bản xác nhận về việc đóng mã số thuế), hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể  doanh nghiệp
 • Thông báo hủy dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu (nếu khi thành lập doanh nghiệp được cơ quan công an cấp con dấu)
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Danh sách người lao động
 • Báo cáo thanh lý tài sản
 • Văn bản xác nhận về việc đóng mã số thuế
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     Hình thức: Nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

     – Bước 5: Nộp xác nhận hồ sơ bản gốc

     Sau khi có thông báo hồ sơ hợp lệ trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì bạn nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở KHĐT (Bao gồm toàn bộ hồ sơ đã scan nộp tại bước 1 và bước 4)

     – Bước 6: Nhận kết quả

     Như vậy, để thực hiện việc giải thể, công ty bạn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Đồng thời, tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại tổng cục Hải quan, cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để được giải quyết.

     Kết luận: Như đã phân tích ở trên, giải thể công ty cổ phần là một quá trình phức tạp và kéo dài, theo đó công ty luật TNHH Toàn Quốc là đơn vị cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói nhanh với chi phí hợp lý. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Toàn Quốc thông qua một trong số cách thức sau:

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về giải thể công ty cổ phần, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Chuyên viên: Văn Chung