Thủ tục đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm

Công ty tôi đang muốn bổ sung đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm....trình tự cấp phép kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm...điều kiện kinh doanh...

Đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm

Câu hỏi của bạn về đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm:

     Xin chào luật sư! Xin cho tôi hỏi vấn đề như sau ạ.

   Công ty chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài, đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Bây giờ công ty muốn đăng kí thêm ngành nghề giới thiệu việc làm. Vậy công ty phải làm những thủ tục gì và mất thời gian bao lâu ạ.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của bạn về đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm

2. Nội dung tư vấn về đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm

     Kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, để công ty của bạn đăng ký và hoạt động kinh doanh ngành nghề này cần thực hiện như sau:

2.1. Đăng ký bổ sung ngành nghề giới thiệu việc làm

     Để hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm, công ty của bạn phải làm thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh tại sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Cụ thể, điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc

     Căn cứ theo quy định trên, để bổ sung ngành nghề giới thiệu việc làm công ty của bạn phải gửi thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
     Do công ty bạn là công ty có 100% vốn nước ngoài được cấp phép đầu tư nên ngoài các văn bản trên còn phải kèm theo:
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm

2.2. Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

2.2.1. Điều kiện cấp giấy phép
     Theo điều 7 nghị định 52/2014/NĐ-CP, để được cấp phép kinh doanh dịch vụ việc làm doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
 • Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính

     Như vậy, để kinh doanh dịch vụ việc làm thì công ty của bạn phải có địa điểm trụ sở, chi nhánh ổn định tối thiểu 3 năm và phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng nơi công ty mở tài khoản

2.2.2. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm

     Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép DN hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

     Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xuất trình bản gốc để đối chiếu;
 • Bản sao chứng thực Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định
 • Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định

     Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ (01 bộ) hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Bước 3: Nhận kết quả

     Lưu ý:

     – Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm doanh nghiệp phải thực hiện thông báo, cụ thể:

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.
 • Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

     – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm là: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền

     Kết luận: Công ty của bạn nếu muốn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm trước tiên phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề giới thiệu việc làm tại phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký. Sau đó mới tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm theo trình tự, thủ tục như trên. Theo đó, thời gian thực hiện các thủ tục trên bao gồm:

 • 3 – 5 ngày làm việc đối với thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • 15- 20 ngày đối với thủ tục xin cấp phép kinh doanh dịch vụ việc làm
     Bạn cũng có thể tham khảo các bài viết dưới đây:

     Để được tư vấn chi tiết về đăng ký ngành nghề giới thiệu việc làm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung