Thủ tục đăng ký khuyến mại 2020

Thông báo khuyến mại, Đăng ký khuyến mại, thương nhân, chương trình khuyến mại...Thủ tục đăng ký khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành,...

Thủ tục đăng ký khuyến mại

Câu hỏi của bạn về thủ tục đăng ký khuyến mại:

       Xin chào luật sư!

     Công ty của tôi có dự định tổ chức một số hoạt động khuyến mại trong thời gian tới. Nhưng tôi chưa biết với những hoạt động khuyến mại đó sẽ phải thông báo hay đăng ký và trình tự thủ tục tiến hành ra sao, cơ quan nào có thẩm quyền tiếp nhận. Nhờ luật sư tư vấn và giải đáp thắc mắc giúp tôi.

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về thủ tục đăng ký khuyến mại:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về thủ tục đăng ký khuyến mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đăng ký khuyến mại như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục đăng ký khuyến mại:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục đăng ký khuyến mại:

     Thông báo và đăng ký hoạt động khuyến mại là hai hoạt động khác nhau. Tuỳ thuộc vào từng hình thực khuyến mại mà thương nhân phải thực hiện hoạt động thông báo hoặc hoạt động đăng ký. Pháp luật cũng quy định về thủ tục và các trường hợp phải đăng ký, phải thông báo là khác nhau, cụ thể:

2.1 Các trường hợp phải thông báo khuyến mại

     Các trường hợp phải thông báo khuyến mại được quy định tại khoản 1 điều 17 Nghị định 81/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

     Theo quy định trên, thương nhân trước khi tiến hành hoạt động khuyến mại cần phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan có thẩm quyền đối với các trường hợp sau:

 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

      Quy định chi tiết các trường hợp phải thực hiện thủ tục thông báo trên tại khoản 8 điều 92 Luật Thương mại 2005  và Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2018/ND-CP

     Tuy nhiên, tại khoản 2 điều 17 Nghị định 81/2018/ND-CP có quy định những trường hợp không phải thực hiện thủ tục thông báo theo 7 hình thức nêu trên, đó là các trường hợp:

 • Có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng.
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

2.2. Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

     Trình tự, thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại được quy định tại điều 17 nghị định 81/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

     Thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại phải thông báo cần chuẩn bị hồ sơ gồm có Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/ND-CP. Trong đó có đầy đủ các thông tin về: tên thương nhân, tên chương trình, địa bản thực hiện, hình thức khuyến mại; Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;  Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng); Thời gian thực hiện khuyến mại; Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại); Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

Thủ tục đăng ký khuyến mại

     Chú ý: Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

     Bước2: Lựa chọn cách thức thông báo

     Theo quy định tại khoản 3 điều 17 Nghị định 81/2018/ND-CP, khi thông báo khuyến mại, thương nhân được lựa chọn một trong 4 cách thức:

 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

     Chú ý về thời gian thông báo: Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

     Bước 3: Công khai thông tin về chương trình khuyến mại

     Sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

     Các nội dung được công khai bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện
 • Nội dung chi tiết chương trình
 • Thời gian thực hiện khuyến mại
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại

Thủ tục đăng ký khuyến mại

2.3. Các trường hợp phải đăng ký hoạt động khuyến mại

     Theo quy định của tại điều 19 Nghị định 81/2018/ND-CP ,có 2 trường hợp phải tiến hành đăng ký hoạt động khuyến mại là:

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

2.4. Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại

     Điều 19 nghị định Nghị định 81/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại như sau:

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

     Thương nhân phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại.

     Bước 2: Lựa chọn cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

     Đối với việc đăng ký khuyến mại, thương nhân có thể lựa chọn một trong các cách thức đăng ký:

 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

     Để xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần căn cứ vào số địa bàn tổ chức hoạt động khuyến mại, cụ thể:

 • Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

     Bước 3: Trả lời đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân

 • Trường hợp xác nhận đăng ký: Cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản theo mẫu số 04 Nghị định 81/2018/ND-CP
 • Trường hợp không khác nhận đăng ký: Cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản theo mẫu số 05 Nghị định 81/2018/ND-CP, trong đó nêu rõ lý do.

     Bước 4: Công khai thông tin về chương trình khuyến mại

     Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin công khai bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại
 • Thời gian thực hiện khuyến mại
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại

     Như vậy, để xác định hoạt động khuyến mại mà công ty của bạn định tổ chức phải tiến hành thông báo hay đăng ký thì cần đối chiếu với quy định tại điều 17 và điều 19 Nghị định 81/2018/ND-CP . Để tiến hành thông báo hay đăng ký bạn cần thực hiện theo các bước đã nêu trên.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục đăng ký khuyến mại, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com  Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Tiến Hảo