Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Công ty TNHH muốn mở 1 trung tâm đào tạo về nghiệp vụ của chính nghề nghiệp...Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp..

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Câu hỏi của bạn về xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp:

     Xin chào luật sư!

     Bên tôi là Công ty TNHH 1 thành viên, muốn mở 1 trung tâm đào tạo về nghiệp vụ của chính nghề nghiệp đang kinh doanh. Xin Luật sư tư vấn giúp.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Cơ sở pháp lý về xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

2. Nội dung tư vấn về xin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

     Công ty bạn đang muốn mở 1 trung tâm đào tạo về nghiệp vụ của chính nghề nghiệp đang kinh doanh. Tuy nhiên, bạn không cung cấp rõ thông tin về ngành nghề đang kinh doanh nên chúng tôi sẽ đưa ra quan điểm tư vấn sơ bộ như sau:

2.1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp

     Đối với các hoạt động đào tạo thông thường không phải với trường trung cấp hay cao đẳng thì phải đáp ứng các điều kiện đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp theo khoản 1, điều 14 nghị định 143/2016/NĐ-CP:

Điều 14. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Đối với đào tạo trình độ sơ cấp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;

b) Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo;

     Theo đó, nếu muốn mở một trung tâm đào tạo trước tiên công ty bạn phải có đầy đủ cơ sở vật chất phù hợp với lĩnh vực đào tạo, đảm bảo diện tích phòng học có mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học; Phải xây dựng chương trình, giáo trình theo quy chuẩn quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, phải có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm nhưng tối đa không quá 25 học sinh/giáo viên.

Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

2.2. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Thành phần hồ sơ

    Theo khoản 3 điều 15 nghị định 143/2016/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

  • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
  • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
  • Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

b) Trình tự thực hiện

     Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định tại khoản 2 điều 17 nghị định 143/2016/NĐ-CP như sau:

     – Bước 1: Doanh nghiệp Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở;

     – Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghnghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do;

     – Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề để theo dõi, quản lý.

     Như vậy, sau đáp ứng đủ các điều kiện của cơ sở hoạt động giáo duc nghề nghiệp, công ty của bạn có thể nộp hồ sơ tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sau 15 ngày làm việc, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung