Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết: Căn cứ theo điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.....

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ XỬ PHẠT CHẾT

Kiến thức của bạn:

  Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
 • Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Nội dung tư vấn :

     Căn cứ theo điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết:

     Điều 75. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản

“Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

     Cụ thể quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được quy định cụ thể tại điều 9 nghị định 81/2013:

xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết

Xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết

   1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết mà quyết định còn thời hiệu thi hành:

Căn cứ theo khoản 1 điều 9 nghị định 81/2013 quy định:

“1. Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính, mà quyết định xử phạt vẫn còn thời hiệu thi hành, thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày người bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử; người bị mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích; tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản được ghi trong quyết định giải thể, phá sản. Quyết định thi hành gồm các nội dung sau:

a) Đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt, lý do đình chỉ; trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này;

b) Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả tiếp tục thi hành. “

    Vậy trong trường hợp này thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người bị xử phạt chế được ghi trong giấy chứng tử.

    Quyết định thi hành này phải gồm các nội dung:

 • Đình chỉ thi hành các hình thức xử phạt
 • Lý do đình chỉ.
 • Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả.

    Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

    Thủ tục thi hành phần nội dung của quyết định xử phạt này được thực hiện theo như quyết định xử phạt vi phạm hành chính bình thường. Cụ thể bạn có thể tham khảo bài viết: Quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính .

    Trường hợp quá thời hạn thi hành quyết định mà cá nhân, tổ chức không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành chính phải tổ chức thực hiện. Chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được khấu trừ từ tài sản thừa kế mà người bị xử phạt để lại hoặc tài sản còn lại của tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản và được coi là một trong những khoản chi phí ưu tiên thanh toán (nếu có).

   2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết mà hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện phương tiện vi phạm hành chính.

Căn cứ theo khoản 2 điều 9 Nghị định 81/2013 quy định:

“2. Đối với hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì cá nhân, tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện vi phạm phải có trách nhiệm thi hành.

Đối với biện pháp khắc phục hậu quả, thì cá nhân là người được hưởng tài sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế phải tiếp tục thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt.

Đối với tổ chức xử phạt bị giải thể, phá sản, thì quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải thể, phá sản; người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể, phá sản để thi hành. “

    Vậy với trường hợp này thì khắc phục hậu quả bằng cách người được hưởng tài sản thừa kế theo quy định pháp luật phải tiếp tục thi hành phần còn lại của quyết định xử phạt.

    Trường hợp người bị xử phạt chết không để lại tài sản thừa kế, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản không còn tài sản, thì việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả được cơ quan nơi người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành chính phải tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau:

 • Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
 • Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;
 • Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;
 • Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;
 • Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;
 • Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;
 • Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;
 • Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;
 • Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

   Chi phí cho việc tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách dự phòng cấp cho cơ quan đó.

   Bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

 Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: