Thế chấp quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp có thời hạn

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP Câu hỏi của bạn:       Hộ gia đình tôi được Nhà nước giao 03 héc ta đất để nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng đất là 30 năm từ năm 2002 đến 2032. Nay do nhu cầu vốn để sản xuất […]

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Câu hỏi của bạn:

      Hộ gia đình tôi được Nhà nước giao 03 héc ta đất để nuôi trồng thủy sản, thời hạn sử dụng đất là 30 năm từ năm 2002 đến 2032. Nay do nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh, gia đình tôi có thể thế chấp quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp này để vay vốn ngân hàng không? 

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

     Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

      Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 về “Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất” thì hộ gia đình ông/bà được thế chấp QSDĐ do Nhà nước giao tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật.

      Để thế chấp, ông/bà cần đảm bảo QSDĐ này đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 về “Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp QSDĐ; góp vốn bằng QSDĐ” như sau:

  • Có Giấy chứng nhận QSDĐ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;
  • Đất không có tranh chấp;
  • QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất (thời hạn giao đất và thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo Điều 126 Luật Đất đai 2013 về Đất sử dụng có thời hạn”).

      Đồng thời hộ gia đình ông/bà cần thực hiện xong các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến đất được giao (nếu có) theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013 về “Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất”.

      Do ông/bà không nêu rõ các thông tin về nơi cư trú của hộ gia đình, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hay không, hộ gia đình ông bà có trực tiếp sản xuât nuôi trồng thủy sản hay không nên cần lưu ý các vấn đề sau:

  • Trường hợp hộ gia đình ông/bà cư trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản thì thực hiện thế chấp bình thường.
  • Trường hợp hộ gia đình ông/bà cư trú tại tỉnh, thành phố khác và trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản thì chỉ được giao đất không quá 02 héc ta. Như vậy, theo điểm b khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013 về “Cho thuê đất”, khoản 1 và 2 Điều 60 Luật Đất đai 2013 về “Xử lý trường hợp giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành”, khoản 8 Điều 210 Luật Đất đai 2013 về “Điều khoản chuyển tiếp” thì nếu Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình ông/bà tiếp tục được sử dụng 01 héc ta được giao vượt hạn mức giao đất nông nghiệp và được thế chấp QSDĐ đối với 01 héc ta này.
  • Nếu Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì hộ gia đình ồng/bà cần phải làm thủ tục để thuê đất trả tiền một lần hoặc trả tiền hàng năm đối với 01 héc ta được giao vượt hạn mức và chỉ được thế chấp QSDĐ đối với 01 héc ta này sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất và chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp từ đất giao sang đất thuê.
  • Trường hợp hộ gia đình ông/bà không trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản: theò Điều 54 Luật Đất đai 2013 về “Giao đất không thu tiền sử dụng đất”, Điều 55 Luật Đất đai 2013 về “Giao đất có thu tiền sử dụng đất” và Điều 56 Luật Đất đai 2013 về “Cho thuê đất” thì hộ gia đình ông/bà sẽ không thuộc đối tượng được giao đất mà thuộc đối tượng thuê đất. Hộ gia đình ông/bà cần làm thủ tục chuyển sang thuê đất trả tiền một lần hoặc trả tiền hàng năm đối với 03 héc ta được giao và chỉ được thế chấp QSDĐ sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất và chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp từ đất giao sang đất thuê

      Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

     Trân trọng./.                                  

     Liên kết tham khảo: