Thẩm quyền lập và thực hiện dự án tái định cư

THẨM QUYỀN LẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ Kiến thức của bạn:      Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền lập và thực hiện dự án tái định cư? Kiến thức của Luật sư Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai 2013 Nội dung tư vấn:      Theo quy […]

THẨM QUYỀN LẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ

Kiến thức của bạn:

     Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền lập và thực hiện dự án tái định cư?

19006500

Kiến thức của Luật sư

  1. Căn cứ pháp lý:

  1. Nội dung tư vấn:

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Đất đai năm 2013

     “ Điều 85. Lập và thực hiện dự án tái định cư

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất.
  2. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.
  3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.
  4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.”

      Như vây, thẩm quyền lập và thực hiện dự án tái định cư thuộc về UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư. Việc lập và thực hiện dự án tái định cư phải được thực hiện trước khi thu hồi đất.

     Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền.

     Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7: 19006500 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cảm sự đồng hành của quý khách.

     Trân trọng./.                                  

     Liên kết tham khảo: