Thẩm quyền giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Thẩm quyền giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.Đánh giá bài viết THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT CHO THUÊ ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT. Kiến thức của bạn:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi có […]

Thẩm quyền giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.
Đánh giá bài viết

THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT CHO THUÊ ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT.

Kiến thức của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi có mua đất của thôn để làm nhà, tôi có đi làm sổ đỏ nhưng không được cấp và tôi được biết lý do là vì đất của tôi cấp không đúng thẩm quyền. Vậy tôi có một thắc mắc là cơ quan nào có thẩm quyền giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành? Tôi xin cảm ơn.

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về thẩm giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Khái quát chung về giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

     Dựa trên kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất của người dân trên thực tế mà cơ quan có thẩm quyền giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đất đai 2013 quy định.

     Việc giao đất thì sẽ có hai hình thức giao đất đó là giao đất không thu tiền đối với các trường hợp quy định tại Điều 54 Luật đất đai 2013 và giao đất có thu tiền đối với các trường hợp tại Điều 55 Luật đất đai 2013. Cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai thì sẽ có việc cho thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Còn việc chuyển mục đích sử dụng đất thì phụ thuộc vào từng loại đất đang có muốn chuyển sang loại đất nào thì phải đáp ứng được điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013.

2. Thẩm quyền giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

     Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định thẩm quyền giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

     “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

     a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

     b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

     c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

     d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

     đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

     2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

     a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

     b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

     3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

     4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền”.

     Như vậy, thẩm quyền giao đất cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc về UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã khi cho thuê quỹ đất công ích, cụ thể như sau:

Thẩm quyền giao đất cho thuê đất

Thẩm quyền giao đất cho thuê đất

2.1 Thẩm quyền giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp tỉnh.

     – UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giao đất đối với các trường hợp sau:

  • Giao đất đối với tổ chức;
  • Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

  • Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật đất đai 2013.

     – Thẩm quyền cho thuê đất của UBND cấp tỉnh.

  • Cho thuê đất đối với tổ chức.
  • Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê; sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.
  • Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ví dụ: đại sứ quán, lãnh sự quán…

     – UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

2.2.Thẩm quyền giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp huyện. 

     – UBND cấp huyện có thẩm quyền giao đất đối với các trường hợp sau:

  • Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
  • Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

     – UBND cấp huyện có thẩm quyền cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Nếu cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp nhận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định.

2.3.Thẩm quyền giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp xã.

     UBND xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn mà không có thẩm quyền giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Tư vấn theo thông tin mà bạn cung cấp.

     Đối với trường hợp mà bạn đã nêu là bạn mua đất của thôn. Mà theo những gì chúng tôi phân tích ở trên thì thẩm quyền giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trở lên. Do đó, việc bạn mua đất của thôn là đất được cấp không đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Thẩm quyền giao đất cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.