Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng năm 2019

Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng năm 20195 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng2 Câu hỏi về thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng3 Câu trả lời về Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng3.1 1. Cơ sở pháp lý về Thẩm […]

Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng năm 2019
5 (100%) 1 vote

Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

Câu hỏi về thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

     Thưa Luật sư!

     Hiện nay, tôi đang là chủ đầu tư của một công trình đang thi công, do một số vấn đề về thời tiết không thuận lợi nên tiến độ thi công chậm so với kết hoạch và có thể chậm hơn so với thời hạn đã tính trước trong nội dung giấy phép xây dựng, vậy tôi muốn hỏi để xin gia hạn thêm đối với giấy phép xây dựng thì tôi cần nộp hồ sơ đến cơ quan nào?

     Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời về Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

2. Nội dung về Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng

     Trong quá trình thực hiện, thi công công trình theo nội dung của giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư có thể xin gia hạn thêm thời hạn đối với giấy phép xây dựng trong trường hợp công trình gặp khó khăn trong quá trình thi công gây chậm tiến độ thi công làm cho thời hạn để hoàn thành công trình kéo dài hơn so với thời hạn đã được ghi trong giấy phép xây dựng.

     Tuy nhiên, đối với loại công trình xây dựng khác nhau thì thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng cũng khác nhau, chính vì thế, để có thể xin gia hạn giấy phép đầu tư đối với công trình của mình đang thực hiện, thi công thì chủ đầu tư phải xác định chính xác thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng đã được cấp.

     Theo đó, tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp phép xây dựng quy định như sau:

   

    Điều 17. Quy trình và thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng (……………)

     3. Công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

     ……………

     Như vậy, để xác định được thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình của mình thì chủ đầu tư phải xác định xem giấy phép xây dựng đó đã được có quan nào cấp phép. 

     Tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp phép xây dựng quy định về thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng như sau:

     

     Điều 17. Quy trình và thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

     ………..

     2. Thẩm quyền cấp, Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:

     a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt;

     b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

     c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản này;

     d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tại Điểm a Khoản này.

     ……………..

=> Theo đó, thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng được hiểu như sau:

     Một là, Bộ xây dựng có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

     Hai là, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp;

     Ba là, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng đối với các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoản 2 Điều 17 Thông tư này;

     Bốn là, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị có thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp cho, trừ các công trình nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều 17 Thông tư này.

    Tóm lại, để xác định thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải xác định xem giấy phép xây dựng của mình đã được cấp từ cơ quan nào từ đó chủ đầu tư có thể gửi hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng đúng cơ quan có thẩm quyền. Giúp cho chủ đầu tư rút ngắn thời gian về thủ tục xin gia hạn giấy phép xây dựng… 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về Thẩm quyền gia hạn giấy phép xây dựngquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./ 

Chuyên viên: Nguyễn Nam