Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Vote THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Kiến thức của bạn: Quy định của pháp luật về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật bảo vệ môi trường 2014 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo […]

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Kiến thức của bạn:

Quy định của pháp luật về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

     Khoản 23 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định:

23. Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

1. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

     Được quy định tại Điều 23 Luật bảo vệ môi trường 2014, thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau:
  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
  • Dự án liên ngành, liên tỉnh thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 18 của Luật này, trừ dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;
  • Dự án do Chính phủ giao thẩm định.
 • Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.
 • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

2. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

     Điều 24 Luật bảo vệ môi trường quy định về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

 • Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan được giao thẩm định tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng thẩm định hoặc thông qua việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định.
 • Thành viên hội đồng thẩm định và cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến chịu trách nhiệm trước pháp luật về ý kiến của mình
 • Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến phản biện của cơ quan, tổ chức và chuyên gia để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Trong thời gian thẩm định, trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ dự án để thực hiện.    

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.