Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn góp

Vote  TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG VIỆC HUY ĐỘNG THÊM VỐN Câu hỏi của bạn:       Chào các anh các chị!      Tôi đang là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên với số vốn điều lệ là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Hiện nay tôi muốn huy động thêm […]

 TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG VIỆC HUY ĐỘNG THÊM VỐN

Câu hỏi của bạn:

      Chào các anh các chị!

     Tôi đang là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên với số vốn điều lệ là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng). Hiện nay tôi muốn huy động thêm số vốn là 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) từ em trai tôi để tăng vốn điều lệ cho công ty thì tôi cần làm thủ tục gì?

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Điều 73 Luật doanh nghệp 2014 quy định:

Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

     Việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên được quy định tại Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

     “[…] Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

     Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

     a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

     b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này”

Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn

Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn

     Như vậy trong trường hợp của bạn, bạn đang muốn tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn của em trai bạn. Do số lượng thành viên sau khi thay đổi là 2 nên bạn cần thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình Công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đồng thời, phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.

     Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn như sau:

  • Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký);
  • Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

     Hồ sơ chuyển đổi công ty khi tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn bao gồm: 

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 
  • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014; 
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty; 
  • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật doanh nghiệp 2014;
  • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

LƯU Ý: Khi thực hiện thủ tục này, công ty không phải thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ như trên.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn góp quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.