Tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định mới

tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn ... Công ty tăng giảm vốn thông qua việc chủ sở hữu đầu tư thêm hoặc huy động ... việc tăng và mức tăng do ...

TĂNG GIẢM VỐN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Kiến thức của bạn

     Tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lên

Kiến thức của luật sư

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

     1. Tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     1.1 Tăng vốn 

     Công ty tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn của người khác, việc tăng và mức tăng do chủ sở hữu quyết định

     Trường hợp huy động thêm vốn của người khác thì công ty TNHH một thành viên phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời hạn mười ngày (kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ) hoặc công ty cổ phần.

     1.2 Giảm vốn

     Luật doanh nghiệp 2005 quy định công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ, tuy nhiên đến luật doanh nghiệp 2014 đã có sự thay đổi linh hoạt hơn. Công ty có thể giảm vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014:

     “1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

     a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

     b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.”

     Như vậy, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vẫn có thể giảm vốn điều lệ bằng cách rút vốn khỏi công ty với hai điều kiện là “hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm” và “đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ của công ty”.

tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

                             tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

     2. Tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

     2.1 Tăng vốn

     Theo khoản 1,2 điều 68 luật Doanh nghiệp, công ty có thể tăng vốn góp của các thành viên bằng cách:

      –  Tăng vốn góp của thành viên

      –  Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

     Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên nào phản đối việc tăng thêm vốn điều lệ có thể không tham gia góp thêm vốn. Trong trường hợp này, phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên còn lại theo tỉ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong điều lệ công ty.

     Trường hợp tiếp nhận vốn góp của thành viên mới phải được sự đồng ý của các thành viên còn lại trong công ty.

     2.2 Giảm vốn

     Theo quy định tại khoản 3 Luật Doanh nghiệp:

     “3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

     a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên

      b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy địnhtại Điều 52 của Luật này;

     c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

     Để được tư vấn vấn chi tiết về tăng giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. 

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

    Trân trọng./.