Tải Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (mẫu số 14-DS)

Tải Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (mẫu số 14-DS)5 (100%) 1 vote      Mẫu số 14-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN……..(1) Số:……/TB-TA (2) CỘNG […]

Tải Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ (mẫu số 14-DS)
5 (100%) 1 vote

     Mẫu số 14-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN……..(1)

Số:……/TB-TA (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …………, ngày…… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THU THẬP ĐƯỢC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………………

Căn cứ vào khoản 5 Điều 97 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …../…/ TLST-…ngày….tháng….năm…

Về(3) ……………………………………………………………………………………….. giữa Nguyên đơn: (4) ……………………………………………………………………………………………………….

Bị đơn:(5)……………………………………………………………………………………………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(6) ……………………………………………………………………………………………….

THÔNG BÁO:

1. Tòa án nhân dân………………….đã thu thập được tài liệu, chứng cứ(7)…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Thông báo cho:(8)………………………………………………………………………………………………………. biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Nơi nhận:

– Đương sự;

– Lưu hồ sơ vụ án.        

ThẨm phán

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 Thông báo về việc thu thập được tài liệu

Thông báo về việc thu thập được tài liệu

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14-DS:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra thông báo; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô trống ghi số thông báo (ví dụ: Số: 01/TB-TA).

(3) Ghi quan hệ tranh chấp mà Toà án đang giải quyết.

(4), (5) và (6) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của từng đương sự.

(7) Ghi đầy đủ tên tài liệu, chứng cứ Tòa án đã thu thập được.

(8) Ghi họ tên các đương sự.

…………………………………………………………………………

     Bạn có thể tải Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ tại:

     >>> Tải mẫu số 14-DS

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.