Tải mẫu thông báo sửa chữa bổ sung bản án 2018

Tải mẫu thông báo sửa chữa bổ sung bản án 2018Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 TẢI MẪU THÔNG BÁO SỬA CHỮA BỔ SUNG BẢN ÁN 20181.1 THÔNG BÁO 1.2 SỬA CHỮA BỔ SUNG BẢN ÁN (QUYẾT ĐỊNH)2 Bạn có thể tải mẫu thông báo sửa chữa bổ sung bản án 2018 […]

Tải mẫu thông báo sửa chữa bổ sung bản án 2018
Đánh giá bài viết

TẢI MẪU THÔNG BÁO SỬA CHỮA BỔ SUNG BẢN ÁN 2018

Mẫu số 29-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

TÒA ÁN(1)…………………….

–––––––––––––––

Số:…./……(2)/TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

………., ngày….. tháng….. năm……

 

THÔNG BÁO

SỬA CHỮA BỔ SUNG BẢN ÁN (QUYẾT ĐỊNH)

      Căn cứ các điều(3)…, 260 và 261 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

     Xét thấy Bản án (Quyết định) hình sự sơ thẩm (phúc thẩm) số:(4)………….của Tòa án(5)………………. có lỗi (chính tả, số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai) cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

  1. Về nội dung tại dòng (các dòng) từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) trang(6)…….của Bản án (Quyết định) sơ thẩm (phúc thẩm) nêu trên đã ghi:(7)………………..

          Nay được sửa chữa, bổ sung như sau: (8)………………………………………….

      2……………………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:

–   (10)……………………;

–   Lưu hồ sơ vụ án.

 

(9)………………………..

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu thông báo sửa chữa bổ sung bản án 2018 theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu Thông báo sửa chữa bổ sung bản án năm 2018

  Hướng dẫn sử dụng mẫu thông báo sửa chữa bổ sung bản án 2018

(1) và (5) nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi Tòa án nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố) gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào      (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án quân sự quân khu thì ghi Tòa án quân sự quân khu nào (ví dụ: Tòa án quân sự Quân khu Thủ đô).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra Thông báo (ví dụ: Số: 01/2017/TB-TA).

(3) nếu Thông báo do Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thực hiện thì ghi 45, nếu    Thông báo do Chánh án Tòa án đã xét xử vụ án thực hiện thì ghi 44.

(4) ghi cụ thể số và ký hiệu Bản án, Quyết định (ví dụ: 168/2017/HS-PT ngày 03 tháng 6 năm 2017; 168/2017/HSST-QĐ ngày 03 tháng 6 năm 2017).

 (6) ghi cụ thể trang có lỗi chính tả (số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai) của Bản án (Quyết định) (ví dụ: Trang 30).

(7) trích lại nguyên văn phần nội dung bản án có lỗi về chính tả (số liệu do nhầm lẫn hoặc do tính toán sai) cần sửa chữa, bổ sung.

(8) ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.

(9) nếu là Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thì ghi “THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA”; nếu là Chánh án thì ghi “CHÁNH ÁN”.

(10) ghi theo quy định tại Điều 262 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản về việc giao nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng 2018, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.