Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩuĐánh giá bài viết TẢI MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ) TÊN CƠ QUAN […]

Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
Đánh giá bài viết

TẢI MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ)

TÊN CƠ QUAN
KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng……  năm………

 

THÔNG BÁO KT QUẢ KIM TRA NHÀ NƯỚC
CHT LƯỢNG PHÂN BÓN NHẬP KHU

Tên phân bón: …………………………………………………………………………………………………….

Loại phân bón: ……………………………………………………………………………………………………

Mã số hàng hóa: …………………………………………………………………………………………………

Ngày sản xuất …………………………………, Thời hạn sử dụng …………………………………….

Số lượng, trọng lượng: ………………………………………………………………………………………..

Thuộc Tờ khai hải quan số/ngày ……………………………………………………………………………..

Đã làm thủ tục hải quan tại: ……………………………………………………………………………………

Hợp đồng số: …………………………………………………………………………………………………….

Phiếu đóng gói số: ………………………………………………………………………………………………

Hóa đơn số: ………………………………………………………………………………………………………

Vận đơn số: ……………………………………………………………………………………………………….

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ, số điện thoại:……………………………………………………………………………………………

Giấy đăng ký kiểm tra số:………………………………………………………………………………………

Ngày lấy mẫu kiểm tra: …………………………………………………………………………………………

Địa điểm lấy mẫu kiểm tra: …………………………………………………………………………………….

Căn cứ kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………….

KẾT QUẢ KIỂM TRA

□ Lô hàng đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu

□ Lô hàng không đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu (nêu cụ thể lý do không đạt)

* Hồ sơ kiểm tra được gửi kèm theo Thông báo này.

 


Nơi nhận:
– Tổ chức, cá nhân nhập khẩu;

– Hải quan cửa khẩu;
– Lưu hồ sơ.

CƠ QUAN, TỔ CHỨC KIỂM TRA
(Ký tên, đóng dấu

Bạn có thể tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.