Tải mẫu thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Tải mẫu thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tinĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THÔNG BÁO GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN2 THÔNG BÁO GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN3 Hướng dẫn kê khai thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin4 Bạn có thể tải mẫu thông báo […]

Tải mẫu thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN

   Ban hành kèm theo Nghị định 13/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018

TÊN CƠ QUAN
ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI1

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:……../………

…………, ngày………… tháng…….. năm………

 

THÔNG BÁO
GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:……………………………………………………………

Tên cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin: ……………………………………………

Nhận được Phiếu yêu cầu của Ông/Bà2…………………………………………………….

Số CMTND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu……………………………………………….. 

cấp ngày…….. …………/… tại ………………………………………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………….. Fax………………….. Email: …………………………..

Yêu cầu cung cấp văn bản/hồ sơ/tài liệu:………………………………………………………

Ngày/tháng/năm nhận Phiếu yêu cầu: …………………………………………………………

Cơ quan/Đơn vị đầu mối cung cấp thông tin thông báo về việc gia hạn cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu cầu vì lý do………………………………………………………………

Thời gian gia hạn cung cấp thông tin:……………………………………………………………

Thời gian cung cấp thông tin sau khi gia hạn: …………………………………………………

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐU MỐI CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối cung cấp thông tin3)

Hướng dẫn kê khai thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

1 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn vị đầu mối.

2 Tên của người đại diện trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

3 Trường hợp đơn vị đầu mối cung cấp thông tin không có con dấu riêng thì sử dụng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin.

Bạn có thể tải mẫu thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin theo đường link dưới đây:

   >>> Tải mẫu thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.