Tải mẫu quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

Tải mẫu quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi5 (100%) 1 vote QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI ……………………………….. ……………………………….    Mẫu số: 236 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017   […]

Tải mẫu quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN

GIÁM SÁT NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

………………………………..

………………………………. 

 

Mẫu số: 236

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………………..

 

 ………, ngày ………… tháng………. năm………

 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN

GIÁM SÁT NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

 

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ hành vi…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

phạm vào điểm ………….  khoản ………… Điều ………… Bộ luật Hình sự;

Xét thấy(1) ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều(2) …………… và Điều 418 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi ông/bà:  ………………………………………………………………………………………… 

là người giám sát của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi: ………………………….

tại Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát số:……………. ngày…………tháng …….. năm……………. của………………………………………………………

Nay giao cho ông/bà:…………………………………………………………………………………….           

là người đại diện của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có trách nhiệm giám sát đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác:……………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại:…………………………………………….     

Quốc tịch:……………………………; Dân tộc:……………………….; Tôn giáo: ………………..      

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………….                

cấp ngày…………….tháng………….năm ……………………Nơi cấp:……………………………       

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………….

có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự có mặt của(3) …………………………….

khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; theo dõi tư cách, đạo đức và giáo dục họ.

Trường hợp(3) …………………………………………………………………………………………….

có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này hoặc tiếp tục phạm tội thì ông/bà…………………………………………………………………………………

phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nơi nhận:

– VKS……………………………………..

– Người bị buộc tội;

– Người được giao nhiệm vụ giám sát;

– UBND………………………………….

– Hồ sơ 02 bản

 

……………………………………………………………………………..

Bạn có thể tải mẫu quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

Hướng dẫn kê khai quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi

(1) Ghi rõ căn cứ thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi;

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS;

(3) Ghi rõ họ tên người bị buộc tội.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./