Tải mẫu quyết định rút vụ án để điều tra

Tải mẫu quyết định rút vụ án để điều traĐánh giá bài viết QUYẾT ĐỊNH RÚT VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA       Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 […]

Tải mẫu quyết định rút vụ án để điều tra
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH RÚT VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA 

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

…………………………………….. 

……………………………………… 

 

Mẫu số: 112

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

 

……., ngày ……… tháng …….. năm……..

 

QUYẾT ĐỊNH RÚT VỤ ÁN ĐỂ ĐIỀU TRA

 

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ………………………… ngày …….. tháng  ……. năm ….

của ………………………………………………………………………………………………………………………………..

đối với vụ án hình sự ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

xảy ra tại:  ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ(*):………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xét thấy cần thiết trực tiếp điều tra;

Căn cứ các điều 36, 163 và 169 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Rút vụ án hình sự …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ………………. ngày ……… tháng ……… năm…………

của  …………………………………………………………………………………………………..  đến Cơ quan

……………………………………………………………………………………………………  để tiếp tục điều tra.

Đề nghị Viện kiểm sát…………………………………………………………………………………………………

đang kiểm sát điều tra vụ án, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này có trách nhiệm ra Quyết định chuyển vụ án hình sự theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Tố tụng hình sự.                                                                                            

Nơi nhận:

– VKS ……………………….

– Hồ sơ 2 bản.

……………………………………………………………………………..

 

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định rút vụ án để điều tra, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.