Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ2 QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ3 Bạn có thể tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự […]

Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

(Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

     Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

…………………………………

………………………………..

 

Mẫu số: 209

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………..

 

……….., ngày ……… tháng ……… năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ (1)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ;

Căn cứ Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Huỷ bỏ(2) …………………………………………………………………………………………………………………….

số:……………… ngày……….tháng ……. năm……………..của…………………………………………………….

Phục hồi điều tra vụ án hình sự……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

xảy ra tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ………………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– …………………………………………. 

– …………………………………………. 

– ………………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

 

……………………………………………………………………………

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

Hướng dẫn kê khai quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự

 
(1) Ghi rõ lý do phục hồi điều tra;

(2) Ghi rõ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hoặc Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Ghi chú:Biểu mẫu này áp dụng cả khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân.

   Để được tư vấn chi tiết về quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.