Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ

Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữĐánh giá bài viết QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ ………………………………………….. …………………………………………..   Mẫu số: 27    BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………………………….   ……, ngày ………. tháng ………. năm…….. […]

Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ

…………………………………………..

…………………………………………..

 

Mẫu số: 27   

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………………………….

 

……, ngày ………. tháng ………. năm……..

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ

(Lần thứ ……………….. )

Tôi: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Tiếp theo Quyết định tạm giữ/gia hạn tạm giữ số:…………ngày………..tháng………….  năm……       

của  ………………………………………………………………………………………………………………………….

Xét cần thiết cho việc điều tra;

Căn cứ các điều (*)………….., 109, 117 và 118 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Gia hạn tạm giữ 03 ngày, kể từ ……………..giờ………….. ngày………… tháng ………… năm……. 

đến ……………..  giờ………………. ngày………… tháng ………… năm………………. đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………… Giới tính:…….  

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Sinh ngày ………… tháng ……….. năm ………………….. tại:…………………………………………………

Quốc tịch: …………………………….; Dân tộc: ……………………………; Tôn giáo:……………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………..

cấp ngày …………. tháng …………. năm ……………….. Nơi cấp: …………………………………………

Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………….

Trưởng nhà tạm giữ/Giám thị trại tạm giam…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát……………………………………………………………………….. 

để xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

– VKS …………………………………………………

– Nhà tạm giữ/Trại tạm giam ……….

– Người bị tạm giữ;

– Hồ sơ 02 bản.

 

…………………………………………………………………….

 

(*) Căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS.

Quyết định này đã được giao cho người bị tạm giữ một bản vào hồi ……. giờ ….. ngày ……. tháng …… năm ………..

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ theo đường link dưới đây:

    >>> Tải mẫu quyết định gia hạn tạm giữ

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định gia hạn tạm giữ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.