Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ2 QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ3 Bạn có thể tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự […]

Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

(Sử dụng chung cho cá nhân hoặc pháp nhân)

    Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

………………………………………..

……………………………………….

 

Mẫu số: 208

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………………….

 

 

………, ngày ……… tháng ……. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Tôi:………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tiến hành điều tra thấy(1) ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ điểm …… khoản 1 Điều 230/điểm ……. khoản 2 Điều 443(2) Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ quy định tại điểm(3) ……… khoản ……… Điều ………… Bộ luật …………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Đình chỉ điều tra vụ án hình sự…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

xảy ra tại:………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:………………ngày…………. tháng ………. năm……….

của…………………………………………………………………………………………………………………………

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

–  ……………………….                                                 

–   ………………………                                                

–   ……………………….                                                

– Hồ sơ 02 bản.

………………………………………………………………

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự

Hướng dẫn kê khai quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự 

(1) Ghi rõ lý do đình chỉ điều tra vụ án;

(2) Trường hợp đình chỉ điều tra vụ án đối với pháp nhân thì ghi rõ điểm, khoản 2 Điều 443 BLTTHS;

(3) Ghi rõ một trong những căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 hoặc Điều 157 BLTTHS; hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./