Tải mẫu quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn

Tải mẫu quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 QUYẾT ĐỊNH ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN2 QUYẾT ĐỊNH ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN3 Bạn có thể tải mẫu quyết định đề nghị truy tố theo […]

Tải mẫu quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

…………………………………

…………………………………

 

Mẫu số: 239

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………….

 

……….., ngày ……….. tháng ……… năm……….

 

QUYẾT ĐỊNH ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

 

Tôi: ……………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số(1): ………….. ngày …….. tháng ……… năm…

của……………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số(2): ……………… ngày ……….. tháng ………. năm…….

của……………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn số:………..ngày …….. tháng …….. năm………

của……………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi tiến hành điều tra vụ án đã đủ cơ sở kết luận:

I. DIỄN BIẾN HÀNH VI PHẠM TỘI; CHỨNG CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH VI PHẠM TỘI CỦA BỊ CAN; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI; TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY RA; TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ; NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI VÀ CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN(3):

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

II. VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ; VIỆC THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU VÀ VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

III. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ; TỘI DANH, ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐƯỢC ÁP DỤNG; NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

IV. LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA BỊ CAN (4):

Họ tên: ……………………………………………………………………………………. Giới tính:………….               

Tên gọi khác:………………………………………………………………………………………………………           

Sinh ngày………….tháng ………. năm. …………………tại:………………………………………………          

Quốc tịch:……………………….; Dân tộc:……………………….; Tôn giáo: ……………………………        

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………

cấp ngày ……….. tháng ………. năm …………………… Nơi cấp:…………………………………….

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tiền án, tiền sự: ………………………………………………………………………………………………….

Con ông: …………………………………………………………………………………………………………….

Con bà: ………………………………………………………………………………………………………………

Vợ hoặc chồng: …………………………………………………………………………………………………..

Con: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Đề nghị Viện kiểm sát  …………………………………………………………………………………………..

Ra Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can:…………………………………………….

về tội: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

quy định tại điểm …………. khoản  …………… Điều …………… Bộ luật hình sự.

Vật chứng vụ án kèm theo gồm: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ vụ án gồm: ………. trang, được đánh số thứ tự từ trang ………….. đến trang…………

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát………………………………………………………………………

Nơi nhận:

– ……………………………………..

– ……………………………………..

– ……………………………………..

– Hồ sơ 02 bản.

 

(5)…………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn

Hướng dẫn kê khai quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án hình sự;

(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định khởi tố bổ sung bị can, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can… Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn;

(3) Đánh giá, làm rõ được những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự theo Điều 85 BLTTHS; Những lập luận và đánh giá về sử dụng chứng cứ để làm rõ những vấn đề cần chứng minh; Quan điểm của Cơ quan điều tra có đồng ý hay bác bỏ lời khai của bị can; Nếu vụ án có đồng phạm, có tổ chức thì cần phải đánh giá rõ vai trò của đồng phạm và tổ chức tội phạm;;

(4) Trường hợp có nhiều bị can thì ghi theo thứ tự vị trí, vai trò của từng bị can;

(5) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn.

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.