Tải mẫu quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại

Tải mẫu quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại5 (100%) 1 vote QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI   ………………………………….. ………………………………….   Mẫu số: 241 BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc […]

Tải mẫu quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại
5 (100%) 1 vote

QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

…………………………………..

………………………………….

 

Mẫu số: 241

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……………………..

 

……….., ngày ……….. tháng ………. năm……….


QUYẾT ĐỊNH
CHẤM DỨT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Cơ quan ……………………………………………………………………nhận đơn khiếu nại của ông/bà: 

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………………..     

Quốc tịch: ………………………………..; Dân tộc: ……………………………..; Tôn giáo:…………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………..  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………               

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………….          

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung khiếu nại:  

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Điều 469, Điều 472 và Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của ông/bà:  ………………………………………………………….                

về việc: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 469, Điều 472 và Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của ông/bà:  ………………………………………………về việc: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Người khiếu nại và người bị khiếu nại có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 472, Điều 473 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định này được thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan (hoặc cá nhân) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………… biết.

Nơi nhận:

– VKS …………………………………

– ………………………………………..

– Cơ quan, cá nhân có liên quan;

– Hồ sơ 02 bản.

    ……………………………………………………………………….

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định chấm dứt việc giải quyết khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./